Disclaimer

Cazbo Bootonderhoud verleent u hierbij toegang tot de website cazbo.nl. Op de website worden door Cazbo Bootonderhoudteksten, afbeeldingen en andere materialen gepubliceerd. Deze materialen zijn door Cazbo Bootonderhoud en/of anderen aangeleverd en worden u aangeboden zonder enige garantie of aanspraak op juistheid. Het is u niet toegestaan zonder toestemming van Cazbo Bootonderhoud en/of haar licentiegevers de op de website geplaatste materialen over te nemen.

Cazbo Bootonderhoud aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud van de materialen op de website.